Створення сучасного тренінгового кабінету в Шепетівському НВК № 1 На реалізації

Доданий
30.05.2018
Номер
11
Освіта

Сучасне життя ставить багато викликів сучасній молоді: вміти висловлювати власну думку, критично мислити, вибирати головне, цілеспрямовано йти до поставленої мети, мріяти та діяти.
Відпрацювати ці важливі навички можна завдяки участі в тренінгу. Тому сучасний тренінговий кабінет забезпечить формування в школярів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для її успішної життєдіяльності.

Автор проєкту
Бюджет
180 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вулиця Горбатюка, 61, Шепетівка

Опис

Проект буде реалізовано на території міста Шепетівки

Шепетівський НВК №1

Інформація стосовно доступності (результатів) проекту для мешканців міста Шепетівки у разі його реалізації

Даний проект розрахований на учнів, батьків педагогів, гостей закладу

Обґрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари

Мета проекту
Модернізація освітнього процесу з метою формування основних компетентностей в сучасних школярів, батьків, педагогів, тощо; забезпечення оптимальних умов організації освітнього процесу;
здійснення ефективного соціально-психологічного супроводу усіх учасників освітнього процесу.

Проблема
Відповідно нових вимог Державних стандартів освіти навчання, виховання та розвиток сучасної молоді неможливий без сучасних форм, методів та засобів реалізації даних освітніх компонентів. Тому з метою ефективної розбудови сучаснох школи, осучаснення та поліпшення матеріально-технічної бази закладу, професійних можливостей педагога та якісної освіти для учня, дане питання потребує вирішення.

Запропоновані рішення
Використання сучасного тренінгового кабінету дозволить у нестандартній демократичній формі проводити урочні,
факультативні, позакласні заняття, які сприятимуть розбудові нових
міжособистісних стосунків між усіма учасниками тренінгу,
стимулює розвиток самостійності, ініціативності, відповідальності, сили
волі учня, його творчий підхід до володіння змістом освіти;
- забезпечує створення сприятливого мікроклімату у колективі та родині;
- спонукає вчителів до самоосвіти, пошуків шляхів досягнення високих
результатів навчання.

Впровадження проекту дасть змогу
1. Покращити якість освіти учнів
2. Забезпечити повноцінну професійну діяльність педагогів
3. Сформувати активну громадянську позицію учнів
4. Створити сприятливі соціально-психологічні умови для здобуття освіти

Інші додатки до проекту (пропозиції

Ні.